Úvod   Služby   Digitalizace

Čištění skenů


Nabízím Vám také čištění a úpravy skenů starých nebo poškozených fotografií.
Pokud si chcete prohlédnout obrázky na této stránce ve větším rozlišení, pak klikněte myší na konkrétní náhledy.

Čištěním se dá odstranit i celkem značné poškození fotografie:

Lze ale také vyčistit například datum vložené do fotografie fotoaparátem:

U této ukázky datum překrývalo podpis malíře (1). Naštěstí byla k dispozici i fotografie podpisu (2). S touto dodatečnou informací již šlo datum odstranit (3). A na závěr byla ještě provedena celková úprava fotografie (4).


Čistit se dají samozřejmě i skeny jiných dokumentů, nejenom fotografií.
Zde je ukázka čištění skenů z knih a časopisů.


Přestože využívám nástroje grafických programů, jedná se především o výsledek trpělivé a pečlivé "ruční" práce.
Čištění může trvat pět minut:

Ale i pět hodin:


U této fotografie svatebčanů šlo o vyčištění 14 hlavních oblastí:

Nejnáročnější bylo doplnění chybějících částí obrazu v oblastech 12 a 13, a zejména pak v levém horním rohu fotografie (oblast 9). V takovýchto případech automatické nástroje programů nedávají uspokojivý výsledek a je nutné do práce zapojit i lidskou představivost.


Cena za čištění skenů je stejná jako u ostatních služeb. Tedy 0,09 Kč za vteřinu doby služby. Ale vzhledem k větší praktičnosti navrhuji účtování po minutách, tedy 5,4 Kč za minutu.
Vždy nejprve vypracuji cenovou nabídku, podle Vašich konkrétních skenů fotografií. Tyto skeny mi můžete poslat na e-mailovou adresu uvedenou na úvodní stránce. V případě většího množství skenů je pohodlnější umístit skeny ke stažení na některý internetový server. Osobně využívám například server Úschovna (www.uschovna.cz). Samozřejmě mi také můžete poslat CD nebo DVD na adresu, kterou opět najdete na úvodní stránce.
Výsledná cena tak bude záležitostí dohody, včetně případné množstevní slevy při zpracování většího množství skenů.


Na Vaše přání mohu zajistit naskenování fotografií (viz. stránka Digitalizace), popřípadě i diapozitivů.
Také Vám mohu nabídnout další možnosti úprav a vylepšení Vašich skenů (úpravy jasu, kontrastu, redukce "zažloutlosti" fotografie atd.).


Další ukázky čištění a úprav skenů:

Zde byl sken pouze v malém rozlišení a to limitovalo i možnosti čištění.